علم افتاده و ساقی بی دست مشک سقای جوان منتظر است، قسمتی از مداحی شب تاسوعا با نوای حاج محمد رضا طاهری در شب تاسوعا 1441