در این کلیپ روش اچ دی آر و اینکه چه موقع از این امکان در عکاسی استفاده می شود آموزش داده می شود