سخنان شهید فخری‎زاده درمورد مذاکره با آمریکا: سازش با آمریکا معنا ندارد. نمی‌شود به حرف و قول این دیو پلید اعتماد کرد. این گرگ، گرگ است و تا مادامی که خوی خود را زمین نگذاشته نباید رفت پای میز مذاکره. گفتنی است امروز رسانه‌های دولتی با انتشار تصویری از دریافت نشان شهید فخری‌زاده از روحانی مدعی شده بودند او حامی برجام و مذاکره است.