باز دروغ و رسوایی ضد انقلاب؛ تهمت به نوه شهید فخری زاده زدن و عکس یه بیحجاب در کانادا را منتشر کردن اما اصل ماجرا را از زبان اون دختری عکسش منتشر کردن بشنوید