عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی:برنامه ترور شهید فخری زاده به دهه هشتاد بر می‌گردد. در سال ۸۷ قرار بود توسط دشمن ترور شوند که نیروهای امنیتی برنامه دشمن را خنثی کردند؛ حفاظت از ایشان از همان سال تقویت شد. فناوری آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای و نوترون‌های کیهانی برای کشف اقدامات پنهانی رژیم صهیونیستی از دستاوردهای شهید فخری‌ زاده بود.