کلیپی ماندگار از خشوع و خضوع حاج قاسم در مراسمی که سرود تجلیل از جانفشانی هاش پخش می شود.