محمود کریمی : هر کدوم از موبایل های شما یه سلاحه، الان رسانه دست اونهاست، رسانه عالم دست غربی هاست ...