پس از شهادت دانشمند شهید محسن فخری زاده ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا داشت این بخشی از دیدار سردار شهید سلیمانی و شهید فخری زاده است، در صورتی که شخص داخل این ویدئو سردار نوعی اقدم فرمانده قرارگاه حضرت زینب (س) هستند