گزارشی از نحوه ترور شهید محسن فخری زاده از زبان کارشناس اسرائیلی در بی‌بی‌سی!  در حالی که هنوز از جزئیات این ترور، خبری در رسانه های داخلی انعکاس پیدا نکرده است، "منشه امیر" ، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از نحوه ترور شهید محسن فخری زاده در بی‌بی‌سی می‌گوید!