جزئیات شهادت محسن فخری زاده از زبان کارشناس مسائل امنیتی در گفتگو با شبکه خبر