ترور شهید دکتر محسن فخری زاده دانشمند ارشد هسته ای و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع که نتانیاهو نامش را اعلام کرده و در صدر لیست ترور بود، بار دیگر عقده گشایی صهیونیستها با حمایت رؤساى جمهور آمریکا را نسبت به پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران و سرداران عزت آفرین ثابت کرد