کی از سه ضلع مثلث نوردهی و از مهم ترین موضوعاتی که در زمان عکاسی باید رعایت کنید، سرعت شاتر است. سرعت شاتر علاوه بر تغییر نور عکس در القای حس حرکت هم موثر است. در این ویدئو با مفهوم پرده شاتر و سرعت شاتر آشنا میشویم.