شیر سرد را داخل پیچر می‌ریزیم ، شیر پر چرب برای فوم گیری مناسب‌تر است. شیر ۳ درصد چربی مدت دار میهن گزینه مناسبی است. حجم شیر باید بین ۱/۳ تا ۱/۲ پیچر باشد. پیچر را بیش از نصف آن پر نکنید چراکه با فوم گیری، حجم شیر تقریبا دو برابر می‌شود...