برای اینکه دانش آموزان بتوانند صدای حروف و اتصالات آنها را بهتر یاد بگیرند یک جدول ساده طراحی شده که در این کلیپ با آن آشنا می شوید.