از کباب دنده که سرخ هم شده باشه نمی شه گذشت، با این کلیپ آموزش آشپزی این غذا رو یاد می گیریم.