خورشت به آلو توی این فصل خیلی جذابه، می تونید خیلی راحت در آشپزی از درست کردنش لذت ببرید، مواد لازم: به، آلو، گوشت، پیاز