بی سر و سامان منم ، که بی قرار بی قرارم، رفته ای اما غمت نمیرود از روزگارم ... مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ درباره سردار سلیمانی