قم از تو یم رحمت یا حضرت معصومه/ محتاج دمت حکمت یا حضرت معصومه/ تو در حرم موسی انسیّه ی حورایی/ انسیّه ی حورایی محبوبه ی یکتایی ...سینه زنی شور شهادت حضرت معصومه علیها السلام با نوای محمدرضا طاهری .