سپاه فتح در مقابله و مبارزه با کرونا تا کنون چه کرده؟، موشن گرافیک شمه ای فعالیت های جهادی قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بسیج سازندگی در ایام کرونا. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج کهگیلویه وبویراحمد.