یخبندانی وحشتناک در روسیه که برای ما بسیار عجیب تره اما برای خودشون تقریبا عادی