اینجا استرالیاست و این روباهِ مادر به بچه خرسهایی که در آتش سوزی ها مادرشون رو از دست دادن شیر میده.