«برادرانه در لاذقیه» قسمت سوم از مجموعه مستند «سوریه سرزمین شگفتی ها» ست که از زیبایی ها و اقتصاد لاذقیه، تا سرمایه بی نظیر ایران در بین اهالی سرزمین شام می پردازد .