نماهنگ حُسن پیدای حَسن با شعرغلامرضا سازگار و نوای سید امیر حسین حسینی کدکنی در مدح و منقبت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام .