آیا باید من در تمامی زمینه های ازدواجی همه موارد و خواسته های خانواده را براورده کنم ؟ و میزان اهمیت خانواده در فرایند ازدواج چگونه است؟ خانم دکتر سمانه رضایی در این کلیپ آموزشی حول این موضوعات صحبت می کنند.