تو چنین خوب چرایی ؟ 😜😍😍👍 صبح جمعه فقط کله پاچه میچسبه😜 #