کرونا مارو نکشه باباها تو قرنطینه مارو میکشن😂 #بچه_وباباش #