شوخی با جان مردم و خسته کردن کادر درمان با دلایل بنی‌اسرائیلی. حتما این گفتگو رو ببینید. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج مازندران.