کلیپی ناب از سخنان و تصاویر سردار دلها حاج قاسم عزیز که همان بازگشایی راه کربلا بود، حفظ آبروی مسلمین، اقتدار اسلام...