آه ای یتیم مکه! تو بابای امتی زیر پرت امان بده مشتی یتیم را پر می کشد به گنبد سبزت دلی سیاه در حائرت مکان بده این یاکریم را برگرد در غدیر و ... مدح خوانی میلاد پیامبر مهربانی با نوای محمدرضا طاهری در حرم مطهر رضوی .