ببینید محمد مثل گل بود. آموزش سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) به کودکان. قسمت دوم/ چرا باید شُکرگذاری کنیم؟. تهیه شده در مرکز متنای فضای مجازی بسیج آذربایجان شرقی