ببینید محمد مثل گل بود. آموزش سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) به کودکان. قسمت اول/ بسم الله الرحمن الرحیم. تهیه شده در مرکز متنای فضای مجازی بسیج آذربایجان شرقی