نماهنگ شعرخوانی صابر خراسانی در وصف حضرت محمد صلوات الله علیه، پیامبر مهربانی‌ها با تصاویری از فیلم سینمایی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی. برسد به گوش جهانیان دو جهان به نام محمد است/ به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است/ سر و سرّ خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش/ سر سوزنی نکند خطا کفه ی تراز ترازویش ....