از مجموعه کارتون بامزه ببعی که از شبکه پویا سیما پخش شده است این قسمت کرونا بخش 2 را می بینیم.