از مجموعه کارتون بامزه ببعی که از شبکه پویا سیما پخش شده است این قسمت رعایت بهداشت را می بینیم.