آبفشان استروکور در ایسلند یکی از خطرناکترین چشمه‌های آب گرم دنیا، به گونه‌ای‌ست که هر چند دقیقه یک بار، آب را به ارتفاع ۳۰متر به بیرون پرتاب می‌کند. وقتی زمان پرتاب آب فرامیرسد صحنه حیرت انگیزی دیده میشود .