بازیگران : رضا اخلاقی راد ، الهام نامی ، داریوش اشرفی ، پوریا رستمی ، امیر پیکاک ، داوود ذاکری با هنرمندی : فرید قبادی و با حضور : احسان امانی