«امیلی گارث ویت Emily Garthwaite» عکاس مسیحی و انگلیسی است که پس از شرکت در پیاده روی اربعین و حضور در حرم امام حسین (ع) نتوانست جلوی اشکهای خود را بگیرد و بغضش ترکید.