اخبار غلط در مورد کرونا ممکنه خودمون و عزیزان‌مون رو به کشتن بده! تو خونه می‌شه بفهمیم کرونا گرفتیم یا نه؟