تنهایی هامو بعد تو یادش نمیره ... می ترسم از روزی که برگردی نباشم... بین همین مردم ولی دور از تو باشم ... ببار ای ... ابر ..بارون.. دلتنگم .. تو کجایی؟