السّلام ای هشتمین مِهر ولایت/ السّلام ای بَحر اَلطاف و عنایت/ ای فروغ آفتابِ رحمتِ حق/ ای مسیرَت بر همه راهِ هدایت/ حُجّت الله،ای امام اِنس و هم جان/ خوانَمَت با سوز و آه و چشم گریان/ آمدم با کوله بارِ جرم و عِصیان،ای رضا جان ... سینه زنی واحد شهادت امام رضا علیه السلام با نوای امیرعباسی .