مرحم برای چشم ترم میخوام، حال دلم بده حرم میخوام، حال دلم خیلی بده جا مونده از قافله بازم، کربلای تو شده این روزا همه نیازم