این تقاص کدوم گناهه میدونی چند وقته چشم به راهه، این تقاصِ کدوم گناهه؟! هم شبم سیاهه هم روزم سیاهه ... میگم کربلا میگن که راها بستس.. میگم امام رضا، میگن رواقا بستس، در به درم، جایی رو دیگه ندارم که برم، در به درم.. جایی رو دیگه ندارم که برم، در به درم، کسی نیست که دیگه دست بکشه روی سرم، در به درم، دلت میاد نوکرت یه گوشه تنها بمونه ... دلت میاد؛ که دوباره از حرم جا بمونه دلت میاد… در به درم ... جایی رو دیگه ندارم که برم | نماهنگ «شِکوِه» با صدای حاج امیر کرمانشاهی و شعری از سجاد محمدی