استوری دیدنی اربعین حسینی با صدای رضا صادقی، من از قافله جا مونده کجا گریه کنم .