این روا حالم حال خوبی نیست/ من ماندم و چشمای زار و خیس/ دلواپسم این اربعین اگر حرم نرم نمیرم/ خواب و خیالم این شده ضریح و کی بغل بگیرم/ باورشم سخته برام امسال زیارتش نمیرم ... به مناسبت ایام اربعین‌حسینی با نوای نریمان پناهی درغم‌خانه بی‌بی شهربانو قم