روضه خوانی جان دادن یکی از نوکرای امام حسین علیه السلام با نوای حیدر خمسه .