تو مسیر تو پا برهنه شم/ بلکه اینجوری آروم بشم ... استوری اینستایی رضا صادقی برای پیاده روی اربعین حسینی .