سخنرانی استاد حسن عباسی یادواره شهـید سـید محمـد صنیـع‌خـــانی13 شهــریور 99 با موضوع توافق اخیر امارات با رژیم صهیونیستی .