اربعین .. بدونِ کربلا .. تصورشم دیوونه ڪننده است آقا ... میاد خاطراتم جلوی چشام/ من اون خستگی تو راهو میخوام! / میخواستم مثل اهل بیت حسین/ با اهل و عیالم، پیاده بیام! ... با نوای میثم مطیعی .