اولین مناظره ترامپ و بایدن - بحث بر سر بحران شیوع کرونا در آمریکا بایدن: او می‌دانست که کرونا کشنده است. تو باید از زمین گلف به کاخ سفید بروی و برای مردم کار کنی! ترامپ: من مرزها را به موقع بستم و تو گفتی این نژادپرستی است.