حسینیه ی ریحانه الحسین (س) مجلس خدام روضه با نوای سید مجید بنی فاطمه ، شبا که خوابتو می بینم چشمام می سوزه، بابا اگر منو ببینی دلت برام می سوزه، بابا دعا کن تموم شه دردم، شب تا به صبح از درد گریه کردم، بیا بغلم کن تا دورت بگردم...